Usługi opiekuńcze Sue Ryder MED realizowane przez Fundację

Opieka nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi jest od początku działalności Fundacji jednym z jej priorytetów. Taki testament pozostawiła po sobie Sue Ryder. Dotychczas misję opiekuńczą realizowały przede wszystkim domy, które zakładała nasza fundatorka. Czas dodać do tej pięknej tradycji nowoczesne rozwiązania. Dlatego organizujemy usługi opiekuńcze, skierowane głównie do osób starszych. Zgodnie z najnowszymi trendami będziemy oferować je w domach seniorów. Taka opieka – szczególnie, gdy stan zdrowia na to pozwala – pod wieloma względami skuteczniejsza i bardziej przyjazna niż pobyt w placówce opiekuńczej. Żyjemy w szybko starzejącym się społeczeństwie i kwestie opieki nad osobami starszymi będą z dekady na dekadę przybierać na znaczeniu.

W 2010 r. osoby w wieku 60 lat i starsze stanowiły w Polsce 19,6% społeczeństwa. W 2018 wskaźnik ten wzrósł do 25%, a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dla 2050 r. wynoszą 40%.Wiadomym jest, że osoby starsze żyją w dużej izolacji społecznej. Opieka domowa to także odpowiedź na wykluczenie seniorów z relacji społecznych w ich miejscach zamieszkania. Doświadczenia opiekunów, opiekunek, pielęgniarek i pielęgniarzy jasna wskazują, że starsi czerpią z każdego kontaktu wiele satysfakcji, szczególnie gdy przestają być mobilni. Nie dajmy im czekać.

Chcesz wesprzeć Fundację w projekcie opiekuńczym? Skontaktuj się z nami!”.