POZNAJ

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

W drodze

Ponad 60 lat historii, łącznie 30 domów opieki i hospicjów, kilkanaście tysięcy osób objętych opieką, wieloletnie partnerstwa, dziesiątki milionów złotych przekazanych na wsparcie starszych, chorych, wykluczonych – oto Fundacja Sue Ryder.

Szczycimy się naszą historią, jesteśmy z niej dumni. Ale doskonale wiemy, że kto się nie rozwija, ten się cofa. Dlatego nie rozpamiętujemy przeszłości – skupiamy swoją uwagę na nowym. Działamy zarówno w ramach stałych programów, jak i projektów czasowych. Łączy je jedno: pomoc. Podejmujemy kolejne akcje, dające szanse na wsparcie jak największej liczby osób.

Obecnie budujemy m.in. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Trzynastka. Aktywizować będzie ono starszych i młodych, tworząc niesamowitą przestrzeń wszechstronnej integracji. Będzie także miejscem do pracy dla innych organizacji pozarządowych. Jesteśmy również w trakcie tworzenia programu edukacyjno-wolontaryjnego Joshua, dedykowanego uczniom i uczennicom ze szkół podstawowych i średnich. Będziemy opowiadać o Sue Ryder, rozmawiać o bezinteresowności, spotykać się w Trzynastce i razem troszczyć się o potrzebujących. Działamy dalej!

Fundacja Sue Ryder - Rozwój sklepów charytatywnych Sue Ryder

Rozwój sklepów charytatywnych Sue Ryder

Sklepy charytatywne pozostają najważniejszym źródłem przychodów Fundacji. To dzięki hojności darczyńców i zakupom…
Fundacja Sue Ryder - Kapitał żelazny dla stabilnego działania Fundacji Sue Ryder

Kapitał żelazny dla stabilnego działania Fundacji Sue Ryder

Organizacje pozarządowe podlegają w dużej mierze takim samym zasadom co sektor biznesu. Aby działać skutecznie…