KONTYNUUJEMY

misję Sue Ryder w Polsce

Historia

Fundacje Sue Ryder funkcjonują dzisiaj w 13 krajach na 4 kontynentach. Działania w Polsce sięgają 1956 r. – to wtedy Sue Ryder rozpoczęła ponad 60-letnią misję w naszym kraju, budując w pierwszej kolejności domy pomocy. W latach 50. fundatorka nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Na początku Sue Ryder wspierana była przez wolontariuszy, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodziny. Wielu z nich od lat bezinteresownie współpracuje z Fundacją, a nawet wchodzi w skład jej władz.

 

Fundacja w Polsce zarejestrowana została osobiście przez Sue Ryder 11 lipca 1991 r. w Warszawie, a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nieustannie rozwija dzieło fundatorki, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych i społecznych oraz aktywizowanie osób starszych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej działalności jest Warszawa. Fundacja wybudowała w Polsce m.in. 30 domów Sue Ryder (domy pomocy społecznej oraz hospicja), ufundowała Oddział Onkologiczny Szpitala Morskiego w Gdyni i Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Konstancinie-Jeziornie.

 

Na początku 2020 r. została zmieniona identyfikacja wizualna Fundacji. Zachowano w niej jednak wszystkie elementy, które od lat 50. kojarzone były z organizacją: wyróżniony tekst „Sue Ryder” oraz gałązka rozmarynu wpisane zostały do imienia i nazwiska fundatorki. W ten sposób nowoczesne logo połączyło piękną tradycję z nowymi wyzwaniami, przed którymi staje Fundacja.

Władze

Zarząd

Małgorzata Skórzewska-Amberg – Prezes

Agnieszka Brzóska – Wiceprezes


David James – Wiceprezes


Rada Fundacji

Marcin Jakubaszek- Przewodniczący

Nicholas Rytel

Jerzy Stępień

 

Dyrektor Fundacji

Agnieszka Brzóska

Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną. Jest ustanowiona przez Sue Ryder do kontynuowania jej misji w Polsce i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder. Cieszymy się pełnym wsparciem i pełnomocnictwami brytyjskich sukcesorów Lady Ryder. Fundacja jest jedynym upoważnionym podmiotem do występowania w imieniu dawnej fundacji angielskiej w Polsce.

Wartości

Wypływały prosto z serca Sue Ryder, jej oddania, bezinteresowności i miłości do drugiego człowieka. Nigdy niczego nie udawała, zawsze chciała służyć innym. Tak myślimy i my.

Idea wymaga

zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu. Obliguje to do rezygnacji z egoizmu i gotowości ofiary na rzecz potrzebujących.

Cel, którym jest

przynoszenie ulgi cierpiącym, wymaga od nas osobistego poświęcenia. Czynimy to dla tych, którzy są w potrzebie, którzy są niekochani i usuwani poza nawias ogólnoludzkiej rodziny ze względu na rasę, wyznanie, kalectwo czy wiek.

Fundacja to

pomnik milionów ludzi, którzy oddali i oddają swoje życie podczas wojen, w obronie ogólnoludzkich wartości i tych, którzy cierpią i umierają w wyniku prześladowań.

Cele Fundacji


Fundacja Sue Ryder koncentruje swoją działalność wokół szeroko rozumianych osób zależnych: niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych – od dzieci po seniorów. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej aktywności jest Warszawa. Działania realizowane są zarówno w formule stałej (np. współpraca z Domami Sue Ryder, prowadzenie sklepów charytatywnych), jak i projektowej (jak choćby stypendia dla młodzieży w Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej). Podstawowe cele Fundacji to:

 • wsparcie Domów Sue Ryder, które powstawały w Polsce z inicjatywy założycielki, dzisiaj Fundacja współpracuje z 15 Domami, w których pomoc znajdują osoby chore i niepełnosprawne,
 • rozwijanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, wolontariatu oraz szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
 • zapewnianie wsparcia i udzielanie darowizn oraz specjalistycznego sprzętu podopiecznym Fundacji,
 • zwiększanie zainteresowania władz państwowych i społeczeństwa sytuacją ludzi starszych,
 • aktywizacja seniorów pod kątem społecznym, kulturalnym i edukacyjnym,
 • szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Sue Ryder, m.in. przez Archiwum Sue Ryder (w przygotowaniu).

Finansowanie

Fundacja, zgodnie z założeniem samej Sue Ryder, finansowana jest przede wszystkim z działalności sklepów charytatywnych. To nasze podstawowe źródło dochodu, które rozwijamy zarówno poprzez zwiększanie liczby sklepów, jak i szerzenie ich idei oraz zachęcanie do przekazywania darów i kupowania. Jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymujemy 1% podatku. Pozyskujemy także granty, wpłaty indywidualne oraz prowadzimy programy CSR dla biznesu.

 

Organizujemy również dedykowane projekty fundraisingowe wspierające np. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Trzynastka”.

Cenię, więc wspieram

Podoba Ci się to, co robimy? Dołącz do grona darczyńców Fundacji Sue Ryder! Pomożesz seniorom, osobom chorym, niepełnosprawnym i wykluczonym. A nam, w Fundacji, dodasz skrzydeł. Z Tobą będzie lepiej. Pod każdym względem.

Niedawne dokonania

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała, sfinansowała lub współsfinansowała m.in.:

 • rehabilitację Powstańców Warszawskich we współpracy z Domem Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie,
 • akcję „Giving Wall” – razem z centrum handlowym Plac Unii, dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie,
 • zakup sprzętu medycznego dla domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
 • zbiórkę finansową (30 tys. zł) na rzecz domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
 • zakup środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 dla 10 domów pomocy społecznej (100 tys. zł),
 • rozbudowę Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Helenowie,
 • remont dachu Pawilonu w DPS Psary,
 • budowę Kliniki Rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym w Białymstoku,
 • wyposażenie specjalistycznego samochodu dla dzieci z hospicjum domowego Dom Sue Ryder w Bydgoszczy,
 • remont przedszkola oraz zakup samochodu dla Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka,
 • rozbudowę Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy,
 • realizację dwóch programów rehabilitacyjnych dla dzieci z hospicjum domowego Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

Domy Sue Ryder

Domy Sue Ryder to placówki opiekuńczo-lecznicze i hospicja ufundowane w Polsce przez Sue Ryder. W czasach PRL-u nie mogła ona oficjalnie zarejestrować swojej fundacji, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Łącznie powstało ich 30, m.in. w Warszawie, Zielonej Górze, Konstancinie-Jeziornie, Psarach czy Górze Kalwarii. Nie są one własnością Fundacji, ani nie są przez nas zarządzane. Aktualnie Fundacja współpracuje z 15 Domami, z czego 14 wybudowała i kompletnie wyposażyła Sue Ryder.

 

Sposób przyjmowania do Domów Sue Ryder jest zależny od typu domu. Do domów opieki należy zgłosić się ze skierowaniem z powiatowego lub miejskiego ośrodka pomocy, a do hospicjów, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i oddziałów szpitalnych ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Jako Fundacja Sue Ryder nie mamy wpływu na przyjęcia pacjentów i nie mamy możliwości skrócenia czasu oczekiwania na miejsca w Domach.

1956

początek działalności Fundacji Sue Ryder w Polsce

30

domów pomocy założonych przez Sue Ryder w Polsce

5

sklepów charytatywnych prowadzonych w Polsce

100

% zysków ze sklepów, idących na cele statutowe

Partnerzy

Fundacja podejmuje wiele działań w szerokich partnerstwach. Współpracujemy z jednostkami na szczeblu ministerialnym i samorządowym, z biznesem oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Cieszymy się zaufaniem wielu podmiotów, które wspierają nas często przez wiele lat.