KONTYNUUJEMY

misję Sue Ryder w Polsce

Historia

Fundacje Sue Ryder funkcjonują dzisiaj w 13 krajach na 4 kontynentach. Działania w Polsce sięgają 1956 r. – to wtedy Sue Ryder rozpoczęła ponad 60-letnią misję w naszym kraju, budując w pierwszej kolejności domy pomocy. W latach 50. fundatorka nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Na początku Sue Ryder wspierana była przez wolontariuszy, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodziny. Wielu z nich od lat bezinteresownie współpracuje z Fundacją, a nawet wchodzi w skład jej władz.

 

Fundacja w Polsce zarejestrowana została osobiście przez Sue Ryder 11 lipca 1991 r. w Warszawie, a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nieustannie rozwija dzieło fundatorki, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych i społecznych oraz aktywizowanie osób starszych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej działalności jest Warszawa. Fundacja wybudowała w Polsce m.in. 30 domów Sue Ryder (domy pomocy społecznej oraz hospicja), ufundowała Oddział Onkologiczny Szpitala Morskiego w Gdyni i Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Konstancinie-Jeziornie.

 

Na początku 2020 r. została zmieniona identyfikacja wizualna Fundacji. Zachowano w niej jednak wszystkie elementy, które od lat 50. kojarzone były z organizacją: wyróżniony tekst „Sue Ryder” oraz gałązka rozmarynu wpisane zostały do imienia i nazwiska fundatorki. W ten sposób nowoczesne logo połączyło piękną tradycję z nowymi wyzwaniami, przed którymi staje Fundacja.

Władze

Zarząd

Małgorzata Skórzewska-Amberg – Prezes

Halina Rowicka-Kalczyńska – Wiceprezes


Renata Kułakowska-Brabec

Hanna Czeranowska-Jastrzębska


David James

Filip Suprowicz

Komisja Rewizyjna

Marcin Jakubaszek- Przewodniczący

Nicholas Rytel

Jerzy Stępień

 

Dyrektor Fundacji

Filip Suprowicz

Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną. Jest ustanowiona przez Sue Ryder do kontynuowania jej misji w Polsce i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder. Cieszymy się pełnym wsparciem i pełnomocnictwami brytyjskich sukcesorów Lady Ryder. Fundacja jest jedynym upoważnionym podmiotem do występowania w imieniu dawnej fundacji angielskiej w Polsce.

Wartości

Wypływały prosto z serca Sue Ryder, jej oddania, bezinteresowności i miłości do drugiego człowieka. Nigdy niczego nie udawała, zawsze chciała służyć innym. Tak myślimy i my.

Idea wymaga

zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu. Obliguje to do rezygnacji z egoizmu i gotowości ofiary na rzecz potrzebujących.

Cel, którym jest

przynoszenie ulgi cierpiącym, wymaga od nas osobistego poświęcenia. Czynimy to dla tych, którzy są w potrzebie, którzy są niekochani i usuwani poza nawias ogólnoludzkiej rodziny ze względu na rasę, wyznanie, kalectwo czy wiek.

Fundacja to

pomnik milionów ludzi, którzy oddali i oddają swoje życie podczas wojen, w obronie ogólnoludzkich wartości i tych, którzy cierpią i umierają w wyniku prześladowań.

Cele Fundacji


Fundacja Sue Ryder koncentruje swoją działalność wokół szeroko rozumianych osób zależnych: niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych – od dzieci po seniorów. Działania realizowane są na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, zarówno w ramach działalności stałej (np. współpraca z Domami Sue Ryder, prowadzenie sklepów charytatywnych), jak i projektowej (np. stypendia dla młodzieży w Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej). Podstawowe cele Fundacji to:

 • wsparcie Domów Sue Ryder, które powstawały w Polsce z inicjatywy założycielki, dzisiaj Fundacja obejmuje troską 15 Domów, w których pomoc znajdują osoby chore i niepełnosprawne,
 • rozwijanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, wolontariatu oraz szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
 • zapewnianie wsparcia i udzielanie darowizn oraz specjalistycznego sprzętu podopiecznym Fundacji,
 • zwiększanie zainteresowania władz państwowych i społeczeństwa sytuacją ludzi starszych,
 • aktywizacja seniorów pod kątem społecznym, kulturalnym i edukacyjnym,
 • prowadzenie sklepów charytatywnych (pięć w Warszawie), w których odzież, książki i ozdoby oferowane są w dużo niższych cenach, a więc są szerzej dostępne dla mniej zamożnych osób,

 • szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Sue Ryder, m.in. przez Archiwum Sue Ryder.

Finansowanie

Fundacja, zgodnie z założeniem samej Sue Ryder, finansowana jest przede wszystkim z działalności sklepów charytatywnych. To nasze podstawowe źródło dochodu, które rozwijamy zarówno poprzez zwiększanie liczby sklepów, jak i szerzenie ich idei oraz zachęcanie do przekazywania darów i kupowania. Jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymujemy 1% podatku. Pozyskujemy także granty, wpłaty indywidualne oraz prowadzimy programy CSR dla biznesu.

 

Organizujemy również dedykowane projekty fundraisingowe wspierające np. program edukacyjno-wolontaryjny „Joshua” czy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Trzynastka”.

Więcej ludzi, więcej dobra

Podoba Ci się, co robimy? Idea Sue Ryder jest Ci bliska? Widzisz siebie w roli wolontariusza/ki? Nie ma co na czekać, dobro samo się nie uczyni. Napisz do nas lub zadzwoń i zostań wolontariuszem/ką Fundacji Sue Ryder!

Niedawne dokonania

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała, sfinansowała lub współsfinansowała m.in.:

 • akcję „Giving Wall” – razem z centrum handlowym Plac Unii, dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie,
 • zakup sprzętu medycznego dla domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
 • zbiórkę finansową (30 tys. zł) na rzecz domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
 • zakup środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 dla 10 domów pomocy społecznej,
 • rozbudowę Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Helenowie,
 • remont dachu Pawilonu w DPS Psary,
 • budowę Kliniki Rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym w Białymstoku,
 • wyposażenie specjalistycznego samochodu dla dzieci z hospicjum domowego Dom Sue Ryder w Bydgoszczy,
 • remont przedszkola oraz zakup samochodu dla Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka,
 • rozbudowę Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy,
 • realizację dwóch programów rehabilitacyjnych dla dzieci z hospicjum domowego Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

Domy Sue Ryder

Domy Sue Ryder to placówki opiekuńczo-lecznicze i hospicja ufundowane w Polsce przez Sue Ryder. W czasach PRL-u nie mogła ona oficjalnie zarejestrować swojej fundacji, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Łącznie powstało ich 30, m.in. w Warszawie, Zielonej Górze, Konstancinie-Jeziornie, Psarach czy Górze Kalwarii. Nie są one własnością Fundacji, ani nie są przez nas zarządzane. Aktualnie Fundacja współpracuje z 15 Domami, z czego 14 wybudowała i kompletnie wyposażyła Sue Ryder.

 

Sposób przyjmowania do Domów Sue Ryder jest zależny od typu domu. Do domów opieki należy zgłosić się ze skierowaniem z powiatowego lub miejskiego ośrodka pomocy, a do hospicjów, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i oddziałów szpitalnych ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Jako Fundacja Sue Ryder nie mamy wpływu na przyjęcia pacjentów i nie mamy możliwości skrócenia czasu oczekiwania na miejsca w Domach.

1956

początek działalności Fundacji Sue Ryder w Polsce

30

domów pomocy założonych przez Sue Ryder w Polsce

5

sklepów charytatywnych prowadzonych w Warszawie

100

% zysków ze sklepów, idących na cele statutowe

Partnerzy

Fundacja podejmuje wiele działań w szerokich partnerstwach. Współpracujemy z jednostkami na szczeblu ministerialnym i samorządowym, z biznesem oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Cieszymy się zaufaniem wielu podmiotów, które wspierają nas często przez wiele lat.