NAJNOWSZE PROJEKTY

KAPITAŁ ŻELAZNY

Kapitał żelazny dla stabilnego działania Fundacji Sue Ryder

Jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych kwestii w przypadku organizacji pozarządowych jest ich finansowanie. Odpowiedzi jest wiele: fundraising, granty, partnerstwa projektowe itd. Część organizacji decyduje się również na budowanie kapitału żelaznego, narzędzia równie wymagającego (w przygotowaniu i obsłudze), co bezpiecznego. W Fundacji Sue Ryder przez ponad 60 lat zgromadziliśmy ogromny kapitał społeczny, który teraz zamierzamy przekuć w żelazny. Czas start!

Bezpieczny rozwój Fundacji

Organizacje pozarządowe podlegają w dużej mierze takim samym zasadom co sektor biznesu. Aby działać skutecznie i bez przerw, potrzebują stabilnego i zrównoważonego finansowania. Jedną z form zabezpieczenia funkcjonowania organizacji jest kapitał żelazny. To środki, które pozwolą Fundacji generować zyski niezależnie od działań fundraisingowych. Najważniejszą regułą kapitału żelaznego jest jego nienaruszalność i rozwijanie.

 

Kapitał żelazny pozwala patrzeć długofalowo na prowadzone projekty i samą organizację, bez obawy o fundusze na dalsze funkcjonowanie. Oczywiście wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania kapitałem, jego inwestowania i dystrybucji. Jesteśmy obecnie w fazie projektowania badań społecznych i marketingowych oraz budowania strategii dla pozyskania kapitału żelaznego. Jest to kolejny element uniezależniania bieżącego funkcjonowania Fundacji zarówno od dotacji zewnętrznych, jak i mechanizmów wewnątrz organizacji. Jak pokazał kryzys związany z koronawirusem, nawet sklepy charytatywne – gdzie fundraising ma charakter bardziej „transakcyjny” niż oparty wyłącznie na dobroczynności – nie gwarantują bezpiecznego trwania Fundacji. Potrzebne jest dalsze rozpraszanie ryzyka i różnicowanie przychodów, by jeszcze bardziej wzmocnić Fundację.

 

Możesz pomóc nam w budowie kapitału żelaznego? Serdecznie zapraszamy!

Poznaj kolejne projekty, nad którymi obecnie pracujemy

Fundacja Sue Ryder - Rozwój sklepów charytatywnych Sue Ryder

Rozwój sklepów charytatywnych Sue Ryder

Sklepy charytatywne pozostają najważniejszym źródłem przychodów Fundacji. To dzięki hojności darczyńców i zakupom naszych klientów…