Kapitał żelazny dla stabilnego działania Fundacji Sue Ryder

Trzynastka

Organizacje pozarządowe podlegają w dużej mierze takim samym zasadom co sektor biznesu. Aby działać skutecznie i bez przerw, potrzebują stabilnego i zrównoważonego finansowania. Jedną z form zabezpieczenia funkcjonowania organizacji jest kapitał żelazny. To środki, które pozwolą Fundacji generować zyski niezależnie od działań fundraisingowych. Najważniejszą regułą kapitału żelaznego jest jego nienaruszalność i rozwijanie. Kapitał żelazny pozwala patrzeć długofalowo na prowadzone projekty i samą organizację, bez obawy o fundusze na dalsze funkcjonowanie.

Oczywiście wymaga to wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania kapitałem, jego inwestowania i dystrybucji. Jesteśmy obecnie w fazie projektowania badań społecznych i marketingowych oraz budowania strategii dla kapitału żelaznego. Jest to kolejny element uniezależnienia bieżącego funkcjonowania Fundacji zarówno od dotacji zewnętrznych, jak i mechanizmów wewnątrz organizacji.

Jak pokazał kryzys związany z koronawirusem nawet sklepy charytatywne – gdzie fundraising ma charakter bardziej „transakcyjny” niż oparty wyłącznie na dobroczynności – nie gwarantują bezpiecznego trwania Fundacji. Potrzebne jest dalsze rozpraszanie ryzyka i różnicowanie przychodów, które jeszcze bardziej wzmocnią Fundację. Możesz pomóc nam w budowie kapitału żelaznego?

Serdecznie zapraszamy!