JOSHUA W WARSZAWIE

CIĘŻARÓWKA SUE RYDER, WEHIKUŁ HISTORII