Historia fundacji

Fundacja Sue Ryder jest organizacją pożytku publicznego. Zarząd Fundacji pracuje społecznie i nie odnosi żadnych korzyści z działalności na jej rzecz. Fundacja została powołana do życia w Polsce przez Sue Ryder na początku przemian ustrojowo-gospodarczych w roku 1991 w celu kontynuowania jej misji i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder.

film reklamowy produkcja : TOTAL PLAN, www.totalplan.pl
muzyka: Evening Melodrama, autor: Kevin MacLeod, album: Royalty Free Cupids Revenge, autor: Kevin MacLeod, album: Royalty Free.

Fundacja Sue Ryder jest obecna w Polsce od 1956 roku. Wówczas Sue Ryder rozpoczęła ponad pięćdziesięcioletnią misję w Polsce z grupą swoich polskich współpracowników – wolontariuszy. Znalazła ich pośród byłych więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodzin. Wielu z nich od lat bezinteresownie współpracuje z Fundacją, a nawet wchodzi w skład jej władz. Sue Ryder nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce w czasach komunizmu, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu.

Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną i jest przez fundatorkę ustanowiona do kontynuowania jej misji w Polsce

Dopiero w lipcu 1991 roku powołała do życia Fundację Sue Ryder w Polsce, na mocy aktu notarialnego, a w następnym roku doszło do dopełnienia procesu rejestracji fundacji. Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną i jest przez fundatorkę ustanowiona do kontynuowania jej misji w Polsce oraz do sprawowania opieki nad ufundowanymi przez nią domami i ich podopiecznymi. Staramy się wywiązywać z tego zadania. Cieszymy się pełnym wsparciem, również w postaci pełnomocnictw od brytyjskich sukcesorów Sue Ryder. Fundacja Sue Ryder jest jedynym upoważnionym podmiotem do występowania w imieniu dawnej fundacji angielskiej w Polsce.

Celem Fundacji jest:

Niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym serdeczności i osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień.

 • zachęcamy do przekazania 1% podatku na cele statutowe Fundacji Sue Ryder
  numer KRS 0000191184
 • wesprzyj nas

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • 1. Utrzymywanie kontaktów i współpracę z wybudowanymi w Polsce Domami Sue Ryder i inicjowanie powstawania nowych Domów Sue Ryder.
 • 2. Rozwijanie wolontariatu na rzecz Fundacji oraz w dziedzinach w których Fundacja działa, łącznie ze szkoleniem w zakresie opieki nad osobami starymi, chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi.
 • 3. Organizowanie usług opiekuńczych dla osób starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich oraz dążenie do zapewnienia pielęgnacji i dodatkowych związanych z nią usług oraz sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym albo wymagającym opieki z innych powodów.
 • 4. Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych społeczeństwa losem ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich zgodnie z intencjami Fundatorki.
 • 5. Szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Fundatorki, prowadzenie Muzeum i Archiwum Sue Ryder.
 • 6. Prowadzenie sklepów charytatywnych, poprzez sprzedaż przedmiotów darowanych na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

 • logo sue ryder

  Fundacja Sue Ryder

  NIP : 123 00 31 246
  KRS: 0000191184

  Konto
  BANK HANDLOWY SA, ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
  Swift kod: CITIPLPX
  Nr konta PLN: 68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
  Nr konta GBP: 36 1030 0019 0108 2660 1400 3488
  Nr konta EUR: 29 1030 0019 0109 7806 0105 9673

 • email: biuro@fundacjasueryder.pl
  telefon: +48 22 646 58 55
  faks: +48 22 646 58 55

  Bagatela 15
  00-585 Warszawa