Program Fundusz Pierwszy Krok

Fundusz Pierwszy Krok jest programem pomocy dla osób, które w wyniku skoku do wody, wypadku komunikacyjnego, budowlanego lub innego nieszczęśliwego wypadku, doznały uszkodzenia kręgosłupa i zostały sparaliżowane.
Osoby, otrzymujące stypendium w ramach Funduszu, mają szansę na zwiększenie swojej samodzielności, np. przez ułatwienia w codziennym funkcjonowaniu lub stworzenie własnego stanowiska pracy. Fundusz udzielając wsparcia, przyczynia się do powrotu do normalnego życia, pomaga zrobić „pierwszy krok” w stronę realizacji planów i potrzeb, pozwala zaistnieć.

Pomoc  przyznawana jest przez Fundację Sue Ryder w wyniku postępowania konkursowego, a o przyznaniu środków finansowych decyduje komisja składająca się z przedstawicieli Fundacji Sue Ryder, w miarę posiadanych środków na koncie Funduszu.
Otrzymane środki finansowe w wysokości do 4,5 tys. zł można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenie, kurs, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego oprzyrządowania oraz dostosowanie mieszkania lub likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu wnioskodawcy. Pomoc z Funduszu Pierwszy Krok jest kierowana szczególnie w tych przypadkach, gdzie nie ma innych możliwości dofinansowania, bądź pomocy z innych źródeł takich jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR, PFRON i inne fundacje. Pomoc finansowa jest rozliczana na podstawie faktur i rachunków za  przyznany sprzęt lub usługę.

O dofinansowanie początkowo mogły ubiegać się wyłącznie osoby młode. Obecnie jest zniesiona bariera wieku. Osoba zainteresowana lub jej prawny opiekun powinien skompletować wymagane dokumenty (m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opis okoliczności wypadku, zaświadczenie o sytuacji finansowej), a następnie dostarczyć wraz z wnioskiem do Fundacji Sue Ryder.
Co najważniejsze, osoby, które zgłaszają się o pomoc do naszego Funduszu, z reguły zostają potem na stałe podopiecznymi. Interesujemy się ich losami i staramy się w miarę możliwości dalej im pomagać.

 • logo sue ryder

  Fundacja Sue Ryder

  NIP : 123 00 31 246
  KRS: 0000191184

  Konto
  BANK HANDLOWY SA, ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
  Swift kod: CITIPLPX
  Nr konta PLN: 68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
  Nr konta GBP: 36 1030 0019 0108 2660 1400 3488
  Nr konta EUR: 29 1030 0019 0109 7806 0105 9673

 • email: biuro@fundacjasueryder.pl
  telefon: +48 22 646 58 55
  faks: +48 22 646 58 55

  Bagatela 15
  00-585 Warszawa