Inne programy i planowane wydarzenia

Sue Ryder - pomoc cieciom

Aktualnie Fundacja Sue Ryder, na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, współfinansuje budowę sali rehabilitacyjnej  w „Helenowie” www.helenow.pl  Współpraca Fundacji Sue Ryder i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zacieśnia się. Będziemy współorganizować wspólne przedsięwzięcia w celu pozyskiwania funduszy na rozwój „Helenowa”

Fundacja podejmuje działania w celu rewitalizacji unikatowego zabytku Rogatki Mokotowskiej wschodniej w Warszawie, gdzie planowane jest otwarcie w 2016 roku Muzeum i Archiwum Sue Ryder w Warszawie.

Będziemy nadal organizować, w różnych rejonach kraju, spotkania przyjaciół Sue Ryder, tj. osób, które ją pamiętają, współpracowały z nią, mieszkały w Domach przez nią ufundowanych i same doświadczyły jej wielkiej dobroci i skromności, jak też całkowitego poświęcenia się ludziom potrzebującym, będącego wyrazem głębokiej wiary.

Będziemy kontynuować doskonalenie metod opieki, rehabilitacji i leczenia mieszkańców i pacjentów w Domach Sue Ryder poprzez współfinansowanie inwestycji i zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, a także pomagać innym placówkom medycznym i edukacyjnym w całej Polsce.

Pragniemy również w ramach przedsiębiorczości społecznej otwierać i prowadzić kolejne sklepy charytatywne na wzór tego jak bardzo ta forma działalności społecznej jest rozpowszechniona w Wielkiej Brytanii- ojczyźnie Sue Ryder.

 • logo sue ryder

  Fundacja Sue Ryder

  NIP : 123 00 31 246
  KRS: 0000191184

  Konto
  BANK HANDLOWY SA, ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
  Swift kod: CITIPLPX
  Nr konta PLN: 68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
  Nr konta GBP: 36 1030 0019 0108 2660 1400 3488
  Nr konta EUR: 29 1030 0019 0109 7806 0105 9673

 • email: biuro@fundacjasueryder.pl
  telefon: +48 22 646 58 55
  faks: +48 22 646 58 55

  Bagatela 15
  00-585 Warszawa